Aktuality

 • Čeština
 • English
 • Русский
 • Nový výukový předmět

  V pátek 23. října v 13h bude zahájena výuka inovativního předmětu Biobanking for biomarker assessment and their benefits for patients, který je určen studentům 4.-6. ročníků pregraduálního studia a postgraduálním studentům Lékařské fakulty v Plzni. Tento předmět vznikl díky spolupráci odborníků LF Plzeň a LF Univerzity Regensburg a spojuje aktuální témata biobank, biomarkerů a personalizované medicíny. Více se dozvíte ZDE.... Zobrazit více

 • COVID-19 - uchovávání vzorků testovaných osob

  Biobanka FN Plzeň se aktivně zapojuje do boje proti viru COVID-19. Bude sbírat a uchovávat vzorky séra a EDTA plazmy osob, kterým jsou ve FN Plzeň prováděny náběry pro testování COVID-19. Budeme mít tedy k dispozici konzistentní skupinu vzorků jak pozitivních, tak negativních jedinců, určenou pro pozdější výzkum. Tato iniciativa probíhá celosvětově a je podpořena mezinárodní sítí biobank BBMRI-ERIC, jejíž součástí je i naše Biobanka. Zobrazit více

 • Nová iniciativa ISBER – Regionální Ambasador

  Mezinárodní společnost ISBER (Mezinárodní společnost pro biorepozitáře a environmentální repozitáře) přišla s novou iniciativou – ustavení regionálních ambasadorů. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že ISBER svými aktivitami pokrývá čtyři regiony: Ameriku; Evropu, Střední Východ a Afriku; Indo-pacifickou oblast a Čínu. Doposud byl nominován pro každý region jen jeden ambasador, a to se ukázalo jako ne zcela optimální, přece jen velký a velmi diverzifikovaný region je nad síly jednoho člověka. Proto ISBER  vypsala konkurz na tzv. regionální ambasadory pro subregiony, tedy menší lokální oblasti... Zobrazit více

 • Mezinárodní konference o biobankách (25. -27. březen 2019, Doha, Katar)

  Mezinárodní konference o biobankách se letos poprvé konala na Blízkém východě v rychle se rozvíjejícím emirátu Katar. Třídenní setkání biobankéřů z 15 zemí světa (registrovaných účastníků bylo 1100) bylo zaměřeno na problematiku kvality s cílem zdůraznit roli biobank v biomedicínském výzkumu, zdravotní péči a lepších klinických výstupech.

  Konference byla organizována Katarskou biobankou (Qatar Biobank), členem katarské nadace pro výzkum, vývoj a inovace (Qatar Foundation RDI) spolu s mezinárodními organizacemi ISBER, ESBB a BBMRI-ERIC .

  Význam akce podtrhla v uvítacím projevu... Zobrazit více

 • 2. Výzkumné sympózium o biologických vzorcích

  Berlín, 5.-6. února 2019, Mercure Hotel MOA Berlin

  Zaostřeno na kvalitu a standardy

  2. výzkumné sympózium o biologických vzorcích ISBER (mezinárodní společnosti biologických a environmentálních repozitářů) navázalo na velmi úspěšný první ročník a bylo zaměřeno na otázky kvality vzorků biologického materiálu zejména v preanalytické fázi. Dvoudenní sympózium bylo rozděleno do 3 sekcí (in vivo, ex vivo preanalytika a lidský mikrobiom).

  Prezentace vyzvaných řečníků byly doplněny krátkými prezentacemi vybraných abstraktů a sekcí 33 posterů. Hlavními tématy... Zobrazit více

 • Personalizovaná medicína v akci

  Personalizovaná medicína v akci

  První mezinárodní konference Personalizovaná medicína v akci ‘Personalised Medicine in Action’ se konala ve dnech 20.-21. listopadu v Berlíně.

  Hlavním organizátorem bylo mezinárodní konsorcium pro personalizovanou medicínu (International Consortium for Personalised Medicine, ICPerMed). Konference se zúčastnilo 300 odborníků z 32 zemí. Hlavními tématy byly příklady dobré praxe a implementace principů personalizované medicíny v Evropě a ve světě.

  Konferenci zahájila prezidentka konference O’Driscoll z Irska, která... Zobrazit více

 • Biobanking Londýn 24-26.10.2018

  Biobanking, Londýn 25.-26. říjen 2018

  Společnost Oxford Global team pravidelně organizuje kongresy a summity, které jsou spojením několika vzájemně souvisejících akcí.

  Letos se konala akce zahrnující: 7. Výroční kongres o buněčných kulturách a bio-procesech, 5. Výroční kongres o kmenových buňkách, 4. Výroční kongres o buňkách a genové terapii a kongres o biobankách v Londýně ve dnech 25.-26. října.

  Cílem takto koncipovaného kongresu bylo poskytnout unikátní platformu pro výměnu zkušeností, názorů, konfrontaci výsledků a metod v širokém spektru... Zobrazit více

 • ISBER 2018

  Výroční mezinárodní konference a expozice světové společnosti ISBER (mezinárodní společnost pro biorepozitáře a environmentální repozitáře) měla ambiciózní název:

  „Máme velké plány v Texasu v biobankingu prostřednictvím dat, spolupráce a inovací“
  Texas je co se týká rozlohy v pořadí druhým největším státem v USA (po Aljašce), a proto je vše v Texasu velké, tedy BIG.

  Ve stejném duchu se nesla koncepce kongresu, byla velká po všech stránkách, uvedˇme několik čísel: 700 účastníků, 75 stánků vystavovatelů, co se týká programu, ten se skládal ze 7 sympozií, 4... Zobrazit více

 • XXXIX. Imunoanalytické dny

  Kongresové centrum Primavera v Plzni, 11.-13. březen 2018

  http://www.iad-czech.cz/?pg=uvod

  Jednou z nejvýznamnějších událostí Fakultní nemocnice je pořádání Imunoanalytických dnů, národní konference s mezinárodní účastí. Letos se konal již 39. ročník, bylo na něj registrováno 160 účastníků z České republiky a přijelo sedm přednášejících ze zahraničí.

  Konference se tradičně konala v kongresovém centru Primavera, bohatý odborný program byl doplněn o přátelské posezení s děkanem Lékařské... Zobrazit více

 • Výměnný program pro studenty

  BRoTHER: intenzivní kurz imunochemie, biobank a personalizované medicíny

  V rámci projektu BRoTHER (česko-bavorská příhraniční spolupráce v oblasti biobankingu) proběhl ve dnech 19.-23. března 2018 intenzivní kurz imunochemie, biobankingu a personalizované medicíny. Zúčastnili se ho studenti z Univerzity v Regensburgu a Mnichovské univerzity.

  V laboratořích imunochemické diagnostiky FN v Plzni a Univerzitního medicínského centra LF v Plzni se seznámili s teorií i praxí imunoanalytických metod, vyzkoušeli si některé metody osobně a na závěr si nechali stanovit... Zobrazit více

 • ISBER Best Practices 4. edice

  ISBER (Mezinárodní společnost pro biologické a environmentální repozitáře) právě publikovala:

  4. vydání publikace “Best Practices” předkládá nejlepší praktiky založené na dlouholetých zkušenostech odborníků a vědců pro zlepšení kvality biobank a repozitářů. Publikace je určena manažerům, technickým a vědeckým pracovníkům a zahrnuje procesy celého biobankingu. Přispěje ke zlepšení kvalitu vzorků v procesu od biobanky k vědeckým poznatkům i praxi. 

  4. vydání publikace “Best Practices” předkládá nejlepší praktiky založené na... Zobrazit více

 • Workshop projektu BRoTHER

  11.-12. prosinec 2017, Plzeň
  Poslední společnou akcí partnerů projektu byl workshop pořádaný plzeňskou biobankou v hotelu Primavera v Plzni. Hlavními body programu bylo shrnutí všech aktivit projektu v uplynulém roce podle tzv. pracovních balíčků: Ch. Brochhausen jako koordinátor shrnul zejména organizační záležitosti a referoval o nákupu hardware a software pro sdílení patologických snímků.

  K.F. Becker (Univerzita v Mnichově) posluchače seznámil s preanalytikou, podmínkami skladování a srovnání preanalytických postupů u jednotlivých partnerů, D. Valík nebyl... Zobrazit více

 • Odborný seminář projetu BRoTHER

  4.-5.12. 2017 Regensburg
  Za účasti vedení Univerzity v Regensburgu, děkana fakulty T. Reicherta, ředitele ústavu patologie M. Everta a zástupkyně Česko-bavorské vysokoškolské agentury R. Bonackové byl zahájen koordinátorem projektu Brother Ch. Brochhausenem odborný dvoudenní seminář.

  Byl věnován několika tématům, která jsou v současném biobankingu zásadní: strukturovaná data v biobankingu přednesená T. Rau z Bernu, význam preanalytiky pro biobanking vysvětlil G. Micheletti z italského Bergama, významný zahraniční partner M. Divers z Karolinska biobanky rozebral... Zobrazit více

 • ISOBM – 44. Mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro onkologické biomarkery

  Radek Kucera

  7.-10. září 2017, Rio de Janeiro, Brazílie

  44. ročník mezinárodního kongresu ukazuje dlouhou tradici této společnosti a letošní ročník jen potvrdil rostoucí význam onkologických biomarkerů ve výzkumu, diagnóze, prognóze, prevenci, léčbě a dlouhodobém sledování v péči o onkologické pacienty.

  Kongres navštívilo 120 účastníků z celého světa, čtyřdenní program byl členěn podle jednotlivých diagnóz: nádory prsu, karcinom prostaty se sekcí využití PSA u prostatického karcinomu, gastrointestinální karcinom, karcinom plic, apod., prostor měla i témata jako význam... Zobrazit více

 • Mezinárodní kongres Global Biobank Week 2017

  „K harmonii v biobankách“, Stockholm, 13. – 15. září 2017

  Nejvýznamnější událostí v biobankingu v Evropě je každoroční mezinárodní konference „Global biobank week“, který měl letos podtitul „k harmonii v biobankách“ a konal se ve Stockholmu ve dnech 13.-15. září 2017. Letošní rok byl mimořádný počtem účastníků, celkem 850 za všech zemí světa, 55 vystavovatelů, sponzorů a partnerů.

  Velikosti kongresu odpovídal i bohatý program sestávající ze dvou plenárních zasedání, 20 odborných sympózií, 8 sympózií spolupořádanými vystavujícími firmami a také rekordním... Zobrazit více

 • Pozvánka na IAD 23.4.-25.4.2017, Plzeň

  Vážení kolegové a kolegyně!

  Jsem rád, že Vás mohu jménem společností podílejících se na organizaci IAD a vědeckého i organizačního výboru pozvat na XXXVIII. Imunoanalytické dny, které se konají ve dnech 23. – 25. dubna 2017 v Plzni v hotelu Primavera.

  více zde ...Zobrazit více

 • Otevření Biobanky 20.4. 2017

  Dobrý den,

  jménem ředitele FN Plzeň, MUDr. Václava Šimánka, Ph.D., si Vás dovoluji pozvat na slavnostní otevření první biobanky v Plzeňském kraji. Toto nové, moderní a vysoce specializované pracoviště  vzniklo v prostorách Oddělení imunochemické diagnostiky a rádi bychom Vám představili, jak v praxi funguje. Biobanka FN Plzeň je jednou z 5ti biobank v celé České republice (více informací v příloze).

  více zde ...

   

   Zobrazit více

 • Projekt příhraniční spolupráce BRoTHER

  Zahájili jsme příhraniční spolupráci s německými partnery z Bavorska

  Biobank Research on Telemedical Approaches for Human Biobanks in a Eurpean Region - tento složitý název lze zjednodušeně vysvětlit jako snahu o vytvoření virtuální sítě partnerských pracovišť pro sdílení obrazové dokumentace, zejména histologické obrazové dokumentace. To je hlavní cíl projektu, k dalším aktivitám patří sdílení dobré praxe a výměna zkušeností. Tento projekt je koncipován... Zobrazit více

 • Školení Graz únor 2017

  Učili jsme se od zkušených - Kurz preanalytiky v biobance v Grazu

  Chceme, aby biobanka v Plzni začala úspěšně, a proto jsme se byli školit u zkušenějších sousedů v biobance v rakouském Grazu. Proč právě tam? Biobanka v Grazu je největší biobankou co do počtu vzorků v Evropě, a protože se její historie odvíjí od roku 1985, patří také k těm nejzkušenějším.

  A bylo co obdivovat: moderně vybavená pracoviště s robotickým vyhledáváním vzorků, skvělým informačním systémem propojujícím nemocniční systém a informační systém biobanky, obrovská množství parafínových... Zobrazit více