ISOBM – 44. Mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro onkologické biomarkery

  • Čeština
  • English
  • Русский
Radek Kucera

7.-10. září 2017, Rio de Janeiro, Brazílie

44. ročník mezinárodního kongresu ukazuje dlouhou tradici této společnosti a letošní ročník jen potvrdil rostoucí význam onkologických biomarkerů ve výzkumu, diagnóze, prognóze, prevenci, léčbě a dlouhodobém sledování v péči o onkologické pacienty.

Kongres navštívilo 120 účastníků z celého světa, čtyřdenní program byl členěn podle jednotlivých diagnóz: nádory prsu, karcinom prostaty se sekcí využití PSA u prostatického karcinomu, gastrointestinální karcinom, karcinom plic, apod., prostor měla i témata jako význam biopsií, význam cirkulujících nukleových kyselin, a na závěr vizionářské téma „nová éra onkologie“, kde byly představeny vize ve výzkumu a léčbě nádorových onemocnění.

Na kongresu bylo dost příležitostí k diskusím a navázání mezinárodních spoluprací a kde se pracoviště plzeňské fakultní nemocnice a biobanka zapojí. Plzeňská fakultní nemocnice měla vyjímečné zastoupení čtyřmi přednáškami a dvěma postery: v první sekci Personalizovaná medicína v onkologii se představila J. Kinkorová s přednáškou Biobanky jako významný nástroj ve výzkumu a péči o pacienta, v sekci prostatického karcinomu představil R. Kučera PHI a karcinom prostaty – optimální management, O. Fiala seznámil posluchače s Prediktivní rolí KRAS u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčeným bevacizumabem v sekci gastrointestinální karcinom, a M. Pešta v sekci biopsie prezentoval Cirkulující nukleové kyseliny: miRNA u kolorektálního karcinomu.

Delegace FN v Plzni ukázala potenciál ve výzkumu a léčbě onkologických onemocnění a zajistila si pro další ročník, který se bude konat v roce 2018 Hamburku status spolupořádající organizace, účast při tvorbě programu a vyžádané přednášky onkologických specialistů.

Radek Kučera

Judita Kinkorová

Ondřej Fiala

Martin Pesta