ISBER 2018

  • Čeština
  • English
  • Русский

Výroční mezinárodní konference a expozice světové společnosti ISBER (mezinárodní společnost pro biorepozitáře a environmentální repozitáře) měla ambiciózní název:

„Máme velké plány v Texasu v biobankingu prostřednictvím dat, spolupráce a inovací“
Texas je co se týká rozlohy v pořadí druhým největším státem v USA (po Aljašce), a proto je vše v Texasu velké, tedy BIG.

Ve stejném duchu se nesla koncepce kongresu, byla velká po všech stránkách, uvedˇme několik čísel: 700 účastníků, 75 stánků vystavovatelů, co se týká programu, ten se skládal ze 7 sympozií, 4 specielních sekcí, 8 vzdělávacích workshopů, 6 korporátních workshopů a bezpočtu satelitních pracovních skupin a kulaté stoly. K posouzení dostali organizátoři 212 abstraktů, z nichž vybrali 28 ústních sdělení, mezi nimi i přednášku autorů plzeňské biobanky, a bylo možno si prohlédnout 164 posterů, mezi nimi také 3 „plzeňské“.

ISBER je sice společnost s celosvětovým významem, ale jelikož je sídlo ISBER je v USA, nejpočetnější delegace byla z různých států napříč USA. Poměrně silně byly zastoupeny delegace z Číny a Indie a také z Afriky. Evropské státy byly zastoupeny výrazně méně. ISBER je společnost různých biobank, nejen humánních biobank. Proto jsme se např. dozvěděli o biobance s vajíčky pandy velké v Číně, která s velkým úspěchem tyto velké „medvědy“ rozmnožuje a zasadila se o zvýšení jejich populací nad kritické počty.
Co nového přinesl kongres v Dallasu? Program byl ve srovnání s dřívějšími kongresy koncipován jako „cesta k novým objevům“, v 7 krocích: oslovení všech etických, právních a sociálních témat (otázek), soubor biologických vzorků: kontrola jejich kvality a kontrola všech procesů, které se manipulace se vzorky týkají, skladování, automatizace a monitorování, organizace vzorků v biobankách a laboratorní informační systémy, katalogy a další „lokátory“, které umožní výměnu vzorků, sdílení vzorků a využití vzorků a konečně udržitelnost biobank. Takto koncipovaným programem byly zahrnuty všechny aspekty týkající se současného stavu biobank ve světě.

A jak se prezentovala biobanka Fakultní nemocnice v Plzni? Jednou přednáškou kolektivu autorů: Kinkorová J., Dolejšová O., Fuchsová R., Topolčan O., Kučera R. a Karlíková M., zaměřenou na personalizovaný přístup k pacientům s nádory prostaty v sekci „pokrok v humánních biobankách“, v konkurenci přednášejících z USA, Číny, Velké Británie a Švédska. Naše tři postery; první o stabilitě nádorových markerů v séru (autorů: Karlíková M a spol.), stabilita markeru PSA po 10 letech skladování (autorů Kinkorová J. a spol.) a optimalizace a automatizace vzorků v biobance FN Plzeň (autorů Karlíková M. a spol). Ve srovnání se světovou konkurencí jsme proto obstáli velmi dobře. Do budoucna plánujeme větší zapojení do aktivit této celosvětové společnosti a její spolupracující společnosti pro Evropu.