Mezinárodní konference o biobankách (25. -27. březen 2019, Doha, Katar)

  • Čeština
  • English
  • Русский

Mezinárodní konference o biobankách se letos poprvé konala na Blízkém východě v rychle se rozvíjejícím emirátu Katar. Třídenní setkání biobankéřů z 15 zemí světa (registrovaných účastníků bylo 1100) bylo zaměřeno na problematiku kvality s cílem zdůraznit roli biobank v biomedicínském výzkumu, zdravotní péči a lepších klinických výstupech.

Konference byla organizována Katarskou biobankou (Qatar Biobank), členem katarské nadace pro výzkum, vývoj a inovace (Qatar Foundation RDI) spolu s mezinárodními organizacemi ISBER, ESBB a BBMRI-ERIC .

Význam akce podtrhla v uvítacím projevu ministrině pro veřejné zdraví Kataru, J.E. Dr Hanan Mohamen Al Kuwari.

Kongres byl členěn do sekcí:

  1. mezinárodní spolupráce pro kvalitní výsledky a lepší medicínu, vzorky a data pro přeshraniční výměnu, zkušenosti konsorcií
  2. populační biobanky, co jsme se už naučili a kam směřujeme v budoucnosti
  3. materiál od dárců a náhodné objevy, co s genetickými daty
  4. preanalytika jako klíč k reprodukovatelnosti
  5. biobanky ve zdravotní péči – od výzkumu ke klinické praxi
  6. snaha o kvalitu: best practites a standardy

Na konferenci byl prezentován poster: Kinkorová J., Topolčan O., Brochhausen Ch. and Becker K.: BRoTHER, Bilateral Project of Cross-Border Collaboration, který byl vybrán ke krátké prezentaci „flash talk“ a získal třetí místo ve své kategorii.