Nová iniciativa ISBER – Regionální Ambasador

  • Čeština
  • English
  • Русский

Mezinárodní společnost ISBER (Mezinárodní společnost pro biorepozitáře a environmentální repozitáře) přišla s novou iniciativou – ustavení regionálních ambasadorů. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že ISBER svými aktivitami pokrývá čtyři regiony: Ameriku; Evropu, Střední Východ a Afriku; Indo-pacifickou oblast a Čínu. Doposud byl nominován pro každý region jen jeden ambasador, a to se ukázalo jako ne zcela optimální, přece jen velký a velmi diverzifikovaný region je nad síly jednoho člověka. Proto ISBER  vypsala konkurz na tzv. regionální ambasadory pro subregiony, tedy menší lokální oblasti, kteří mají být obeznámeni se situací v menších oblastech a budou tomu „velkému“ nápomocni. Pro každý region byli vybráni takoví zástupci, kteří jsou obeznámeni s regionem, problematikou biobank a jsou ochotni napomáhat uplatňovat program ISBER, a to jak šířit informace o ISBER, podporovat lokální aktivity, poskytovat propagační a informativní materiály ISBER v daném subregionu, ale podílet se také na vzdělávacích akcích a výukových programech ISBER, navazovat kontakty s iniciativami, institucemi a organizacemi, které sdílejí ideje ISBER a propagovat členství v ISBER a jeho výhody.

Regionální ambasador je letos vybírán poprvé, jeho funkce je tříletá, poté bude celý projekt regionálního ambasadora vyhodnocen a podle potřeb upraven, aby optimálně vyhovoval šíření idejí a programu ISBER. Judita Kinkorová z FN Plzeň je prvním „ambasadorem“ v ISBER pro Evropu.