• Čeština
 • English
 • Русский

Aktuality

 • Studenti medicíny z Regensburgu navštívili biobanku ve FN Plzeň

  Spolupráce mezi Fakultní nemocnicí Plzeň a univerzitou Regensburg má dlouholetou tradici. Již v 70. letech minulého století existovala spolupráce na výzkumu mezi odděleními nukleární medicíny ve FN Plzeň a v Regensburgu. Tato spolupráce se týkala především endokrinologické diagnostiky a přednášek v rámci klinických seminářů. Od roku 2010 se obnovila spolupráce, tentokrát mezi Ústavem patologie univerzity Regensburg a oddělením imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň. Projekt BRoTHER (Biobank Research on Telemedical Approaches for Human Biobanks in a European Region), podpořený... Zobrazit více

 • Biobanka Plzeň je partnerem evropského projektu ARICE

  ARICE (Twinning for the Armenian Research Infrastructure on Cancer Research) je projekt největšího evropského komunitárního programu Horizont 2020 na roky 2014-2020, v rámci „nástroje“ Twinning. Twinning podporuje výměnu poznatků, zkušeností, postupů, metod a metodik mezi výzkumnými organizacemi, dále pak výměnu expertů a studentů. Cílem programu Twinning je využití všech nástrojů networkingu k dosažení excelence koordinujícího pracoviště. Koortrdinátorem projektu ARICE... Zobrazit více

 • Uchovávání vzorků biologického materiálu v souvislosti s COVID-19 a optimalizace diagnostiky COVID-19

  7.6.2021

  Před časem jsme informovali o tom, že Biobanka Plzeň uchovává vzorky séra a plazmy pacientů s COVID-19 pro výzkum tohoto onemocnění. V rámci institucionálního výzkumu FN Plzeň probíhá výzkumný projekt „COVID-19 – optimalizace diagnostiky“ (více informací zde a první výsledky již byly publikovány v odborném tisku .

  Jak dokládají studie, u pacientů, kteří se... Zobrazit více

 • Nový výukový předmět

  1.10.2020

  V pátek 23. října v 13h bude zahájena výuka inovativního předmětu Biobanking for biomarker assessment and their benefits for patients, který je určen studentům 4.-6. ročníků pregraduálního studia a postgraduálním studentům Lékařské fakulty v Plzni. Tento předmět vznikl díky spolupráci odborníků LF Plzeň a LF Univerzity Regensburg a spojuje aktuální témata biobank, biomarkerů a personalizované medicíny. Více se dozvíte ZDE.... Zobrazit více

 • COVID-19 - uchovávání vzorků testovaných osob

  Biobanka FN Plzeň se aktivně zapojuje do boje proti viru COVID-19. Bude sbírat a uchovávat vzorky séra a EDTA plazmy osob, kterým jsou ve FN Plzeň prováděny náběry pro testování COVID-19. Budeme mít tedy k dispozici konzistentní skupinu vzorků jak pozitivních, tak negativních jedinců, určenou pro pozdější výzkum. Tato iniciativa probíhá celosvětově a je podpořena mezinárodní sítí biobank BBMRI-ERIC, jejíž součástí je i naše Biobanka. Zobrazit více

 • Nová iniciativa ISBER – Regionální Ambasador

  Mezinárodní společnost ISBER (Mezinárodní společnost pro biorepozitáře a environmentální repozitáře) přišla s novou iniciativou – ustavení regionálních ambasadorů. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že ISBER svými aktivitami pokrývá čtyři regiony: Ameriku; Evropu, Střední Východ a Afriku; Indo-pacifickou oblast a Čínu. Doposud byl nominován pro každý region jen jeden ambasador, a to se ukázalo jako ne zcela optimální, přece jen velký a velmi diverzifikovaný region je nad síly jednoho člověka. Proto ISBER  vypsala konkurz na tzv. regionální ambasadory pro subregiony, tedy menší lokální oblasti... Zobrazit více