2. Výzkumné sympózium o biologických vzorcích

  • Čeština
  • English
  • Русский

Berlín, 5.-6. února 2019, Mercure Hotel MOA Berlin

Zaostřeno na kvalitu a standardy

2. výzkumné sympózium o biologických vzorcích ISBER (mezinárodní společnosti biologických a environmentálních repozitářů) navázalo na velmi úspěšný první ročník a bylo zaměřeno na otázky kvality vzorků biologického materiálu zejména v preanalytické fázi. Dvoudenní sympózium bylo rozděleno do 3 sekcí (in vivo, ex vivo preanalytika a lidský mikrobiom).

Prezentace vyzvaných řečníků byly doplněny krátkými prezentacemi vybraných abstraktů a sekcí 33 posterů. Hlavními tématy byla kvalita a kontrola kvality vzorků: FFPE, RNA, DNA, vliv cirkadiánních rytmů na jejich parametry a zcela nově problematika výzkumu lidského mikrobiomu. Důraz byl kladen na interpretaci výsledků výzkumu, ověřitelnost a spolehlivost. Zdůrazněn byl význam biobank pro personalizovanou medicínu. Sympózia se zúčastnilo 150 participantů zejména z Evropy a 20 vystavujících firem. ČR byla zastoupena dvěma zástupci FN a LF Plzeň.

Sympózium bylo organizováno německým nódem biobank (GBN), který je členem evropské infrastruktury biobank BBMRI-ERIC a ve spolupráci s německou národní aliancí biobank (GBA).

Na sympóziu byly za naši biobanku prezentovány dva postery:

1) Kinkorova J., Topolcan O., Karlikova M., Kucera R.: Fibroblast Growth Factor (FGF) 23 – Is There Any Potential To Be a Tumor Marker for a Clinical Practice?

2) Svobodova S., Karlikova M., Topolcan O., Pecen L., Pestova M., Kott O., Treska V., Slouka D., Kucera R.: PIVKA-II – a new promising biomarker of hepatocellular carcinoma.