Biobanka Plzeň je partnerem evropského projektu ARICE

  • Čeština
  • English
  • Русский

ARICE (Twinning for the Armenian Research Infrastructure on Cancer Research) je projekt největšího evropského komunitárního programu Horizont 2020 na roky 2014-2020, v rámci „nástroje“ Twinning. Twinning podporuje výměnu poznatků, zkušeností, postupů, metod a metodik mezi výzkumnými organizacemi, dále pak výměnu expertů a studentů. Cílem programu Twinning je využití všech nástrojů networkingu k dosažení excelence koordinujícího pracoviště. Koortrdinátorem projektu ARICE je  Yerevan State Medical University, (YSMU), partnery jsou  Medizinische Universitat Graz (MUG, Rakousko), Centre International de Recherche sur le Cancer IARC, WHO, Francie) a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni (ĽF UK v Plzni, Česká republika). Výstupem projektu bude vytvoření silné národní infrastruktury s mezinárodním přesahem – zejména kavkazským. Očekávají se nové poznatky v oblasti prevence, zejména s využitím nových biomarkerů, vytvoření velké populační kohorty nádorových vzorků pro biobanku.

Biobanka Plzeň přispěje do projektu sdílením zkušeností v oblasti biobankingu a sledování nádorových markerů. Přínosem pro LF v Plzni a FN Plzeň bude navázání spolupráce a  získání znalostí, zkušeností a dat z  regionu s odlišnou epidemiologií a etiologií nádorových onemocnění. Možnost sdílení přístupu YSMU k dané problematice jistě obohatí naše znalosti, spolupráce s takto odlišným partnerem může odhalit nová témata pro budoucí možnou vědeckou spolupráci. Zapojení dalších partnerů MUG a IARC jakožto špičkových pracovišť bude i pro fakultu a fakultní nemocnici přínosem jak po odborné stránce, tak po stránce navázání nových a prohloubení stávajících spoluprací.