Odborný seminář projetu BRoTHER

  • Čeština
  • English
  • Русский

4.-5.12. 2017 Regensburg
Za účasti vedení Univerzity v Regensburgu, děkana fakulty T. Reicherta, ředitele ústavu patologie M. Everta a zástupkyně Česko-bavorské vysokoškolské agentury R. Bonackové byl zahájen koordinátorem projektu Brother Ch. Brochhausenem odborný dvoudenní seminář.

Byl věnován několika tématům, která jsou v současném biobankingu zásadní: strukturovaná data v biobankingu přednesená T. Rau z Bernu, význam preanalytiky pro biobanking vysvětlil G. Micheletti z italského Bergama, významný zahraniční partner M. Divers z Karolinska biobanky rozebral problematiku udržitelnosti biobank, D. Pericolini (Itálie) představil novinky v automatizaci kryoprezervace. Významným řečníkem byl bývalý prezident ESBB (European, Middle Eastern and African Society for Biopreservation and Bioanking) P. de Blasio, který se zaměřil na význam tkáňových biobank pro personalizovanou medicínu a poslední přednáškou prvního dne byl O. Schell z Německa se sdělením o významu digitálního zpracování obrazu. Při večeři se neformálně hodnotil uplynulý rok a předběžně se připravovaly úkoly na rok 2018. Druhý den byl věnován softwarovým programům pro biobanking a detailní prohlídka a prezentace pracoviště biobanky v Regensburgu.