Školení Graz únor 2017

  • Čeština
  • English
  • Русский

Učili jsme se od zkušených - Kurz preanalytiky v biobance v Grazu

Chceme, aby biobanka v Plzni začala úspěšně, a proto jsme se byli školit u zkušenějších sousedů v biobance v rakouském Grazu. Proč právě tam? Biobanka v Grazu je největší biobankou co do počtu vzorků v Evropě, a protože se její historie odvíjí od roku 1985, patří také k těm nejzkušenějším.

A bylo co obdivovat: moderně vybavená pracoviště s robotickým vyhledáváním vzorků, skvělým informačním systémem propojujícím nemocniční systém a informační systém biobanky, obrovská množství parafínových bločků s úhledně a přehledně uskladněnými vzorky, mraženými vzorky pro analýzy DNA a RNA a také velmi vstřícný a erudovaný personál, ochotný odpovídat na jakékoliv otázky.

Dívat se a obdivovat by nestačilo. Zúčastnili jsme se kurzu, který nabídl možnost naučit se, vylepšit nebo sdílet teoretické i praktické zkušenosti s laboratorními postupy při přípravě biologických vzorků pro uskladnění v biobance. Právě precizní, systematická a standardizovaná příprava vzorků určených pro biobanku, je jedním z nejdůležitějších kritérií pro hodnocení biobanky. Umožňuje totiž široké vědecké využití vzorků z biobanky jak na národní, tak zejména na mezinárodní úrovni.

Ve velmi příjemném pracovním prostředí v prostorách patologie Univerzity v Grazu jsme na konkrétních příkladech „vlastníma rukama“ v laboratoři testovali vybrané metody přípravy biologických vzorků, pod vedením zkušených laboratorních pracovníků. Díky tomu jsme si osobně vyzkoušeli tyto metody a metodiky a mohli jsme při každém kroku identifikovat možná úskalí, zdroje chyb a nepřesností, tak abychom se jim mohli při naší budoucí práci vyvarovat.

Poslední den kurzu byly jednotlivé metody porovnány, výsledky každého z nás odborně posouzeny a hledány příčiny případných nesrovnalostí a chyb. Velmi jsme ocenili profesionální přístup a péči nám věnovanou.

 

Co jsme si ze školení v Grazu přivezli?

  1. Ujistili jsme se, že naše dosavadní úspěchy jsou dobré a srovnatelné v kontextu ostatních větších biobank  a máme proto potenciál stát se dobrou biobankou v Evropské rodině biobank.
  2. Poznatky a zkušenosti maximálně využijeme k tomu, aby se biobanka v Plzni co nejvíce přiblížila té v Grazu, přestože mají před námi mnohaletý náskok.
  3. Seznámili jsme se s tím, jak pracovníci biobanky v Grazu provádějí veškeré činnosti spojené s provozem biobanky - od přípravy vzorků, přes jejich transport, skladování, poskytování a ostatní spíše administrativní práci, která však k biobankám rovněž neodmyslitelně patří.
  4. Poznali jsme, že pravidla v různých členských státech Evropské unie pro biobanky jsou různá, a proto najít společná řešení vyhovující všem je zatím téměř nemožné. Má to však dvě výhody: všechna nařízení, směrnice, doporučení a postupy jsou v rámci biobank v Evropě „pouze doporučeními“, která si lze upravit podle národních směrnic a nařízení a zároveň se otevírá možnost aktivního národního přístupu k řešení některých problémů; tedy konkrétně, když se nám něco osvědčí, můžeme to doporučit ostatním v Evropě.
  5. V neposlední řadě jsme v tomto intenzivním kurzu navázali nové kontakty, které se jinak než společnou prací získat nedají. Kurz absolvovalo 15 účastníků z celé Evropy a stejný počet byl na straně vyučujících a školících. A to je také inspirace pro naše budoucí školící aktivity v biobance.

Na závěr je možné vyjádřit uspokojení nad tím, že role biobank v biomedicínském výzkumu je nezastupitelná a úloha biobank nejen v Evropě, ale i ve světě stále roste. Přestože se biobanka v Plzni teprve buduje a jsme na samém začátku, budeme se snažit využít nabytých zkušeností k jejímu rychlému rozvoji a zviditelnění v rámci biobank v Evropě.