Personalizovaná medicína v akci

  • Čeština
  • English
  • Русский

Personalizovaná medicína v akci

První mezinárodní konference Personalizovaná medicína v akci ‘Personalised Medicine in Action’ se konala ve dnech 20.-21. listopadu v Berlíně.

Hlavním organizátorem bylo mezinárodní konsorcium pro personalizovanou medicínu (International Consortium for Personalised Medicine, ICPerMed). Konference se zúčastnilo 300 odborníků z 32 zemí. Hlavními tématy byly příklady dobré praxe a implementace principů personalizované medicíny v Evropě a ve světě.

Konferenci zahájila prezidentka konference O’Driscoll z Irska, která zdůraznila, že investice do personalizované medicíny se začínají vracet a výsledky personalizovaného přístupu k pacientovi jsou vidět a jsou pacienty kladně hodnoceny, jako např. karcinom plic a metabolická onemocnění. Rychle se rozvíjející technologie, úspěchy biomedicínského výzkumu a dobrá národní, resp. regionální politika, pilotní programy personalizované medicíny a vývoj zdravotních systémů vedou k vynikajícím výsledkům napříč Evropou.

Význam první ICPerMed konference byl zdůrazněn přítomností zástupců Německého federálního ministerstva pro výzkum, vzdělávání a zdraví, zástupci Evropské komise, direktorátu výzkum, technologie a vývoj (DG RTD) a dvěma členy Evropského parlamentu, kteří ocenili význam personalizované medicíny na výzkumné i politické úrovni. Program konference nabídl úspěšné příklady zavádění personalizované medicíny do praxe a jejich význam pro pacienta. Na konferenci vystoupili i neevropští přednášející, kteří se podělili se svými zkušenostmi v Číně, USA a Indii.

Biobanky byly v mnoha prezentacích označeny za jeden z pilířů personalizované medicíny a jejich rozvoj bude v budoucnosti mezinárodním konsorciem ICPerMed plně podporován.

Panelová diskuse ke švédským zkušenostem se zaváděním principů personalizované medicíny do praxe