Uchovávání vzorků biologického materiálu v souvislosti s COVID-19 a optimalizace diagnostiky COVID-19

  • Čeština
  • English
  • Русский

7.6.2021

Před časem jsme informovali o tom, že Biobanka Plzeň uchovává vzorky séra a plazmy pacientů s COVID-19 pro výzkum tohoto onemocnění. V rámci institucionálního výzkumu FN Plzeň probíhá výzkumný projekt „COVID-19 – optimalizace diagnostiky“ (více informací zde a první výsledky již byly publikovány v odborném tisku .

Jak dokládají studie, u pacientů, kteří se uzdravili z choroby COVID-19, lze nalézt protilátky proti viru. SARS-CoV-2. V současné době neexistuje shoda ohledně toho, zda mají tyto protilátky ochranný účinek. V laboratoři OID jsme od července 2020 stanovovali protilátky pěti různými imunotesty. Do naší studie bylo zařazeno celkem 149 pacientů; vzorek séra každého pacienta jsme měřili všemi pěti imunotesty, dále jsme provedli neutralizační testy a porovnali výsledky stanovení protilátek s těmito testy. Zjistili jsme statisticky významnou korelaci protilátkových a neutralizačních testů, což znamená, že protilátky přítomné v séru osob po prodělání onemocnění COVID-19 mají ochranný účinek. Dále jsme zjistili, že produkce neutralizačních protilátek je závislá na věku; starší pacienti mají vyšší podíl vysokých neutralizačních titrů než mladší pacienti. Na základě našich výsledků a v kombinaci s publikovanými zjištěními můžeme dojít k závěru, že sérologické měření protilátek SARS-CoV-2 je užitečným nástrojem v boji proti COVID-19, neboť testy protilátek mohou poskytnout informace o předchozím kontaktu pacienta s virem.