O nás

  • Čeština
  • English
  • Русский

...


 

 

 

 

 

 

Vybavení

  • 5 hlubokomrazících pultových boxů a 2 hlubokomrazící skříně s provozní teplotou –80 oC s kontinuelním monitoringem teploty
  • 2 mrazící boxy a 1 mrazící skříň s provozní teplotou –20 oC s kontinuelním monitoringem teploty
  • Přístroj pro třídění a alikvotaci vzorků AutoMateTM 1250 (Beckman Coulter, USA) s včleněným systémem I.S.B. (Intelligent Sample Banking software)
  • Izolátor nukleových kyselin MagNA Pure Compact pro izolaci 1 až 8 vzorků zároveň - Roche
  • LightCycler® Real-Time PCR Systém - Roche
  • Digitální droplet PCR - Bio-Rad