Workshop projektu BRoTHER

  • Čeština
  • English
  • Русский

11.-12. prosinec 2017, Plzeň
Poslední společnou akcí partnerů projektu byl workshop pořádaný plzeňskou biobankou v hotelu Primavera v Plzni. Hlavními body programu bylo shrnutí všech aktivit projektu v uplynulém roce podle tzv. pracovních balíčků: Ch. Brochhausen jako koordinátor shrnul zejména organizační záležitosti a referoval o nákupu hardware a software pro sdílení patologických snímků.

K.F. Becker (Univerzita v Mnichově) posluchače seznámil s preanalytikou, podmínkami skladování a srovnání preanalytických postupů u jednotlivých partnerů, D. Valík nebyl přítomen a na závěr J. Kinkorová (Plzeň) shrnula diseminační aktivity projektu v uplynulém období. Odborná část byla věnována patologické problematice, přednášeli O. Hes a A. Skálová. Druhý den workshopu proběhl v biobance v Plzni nejprve prezentací pracoviště a všech laboratoří, následně přenášeli M. Pešta - OSNA metody, M. Karlíková - multiplexovou analýzu a J. Kinkorová - biobanky a mezinárodní spolupráce.
Na workshopu byl připraven plán na příští rok a výměnná stáž tří studentů.

Dr. Christoph Brochhausen-Delius

Prof. Karl-Fridrich Becker

Prof. Ondřej Topolčan

Doc. Judita Kinkorová

V první řadě partneři projektu BRoTHER, ve druhé řadě studenti z Univerzity v Regensburgu a Mnichova