Studenti medicíny z Regensburgu navštívili biobanku ve FN Plzeň

  • Čeština
  • English
  • Русский

Spolupráce mezi Fakultní nemocnicí Plzeň a univerzitou Regensburg má dlouholetou tradici. Již v 70. letech minulého století existovala spolupráce na výzkumu mezi odděleními nukleární medicíny ve FN Plzeň a v Regensburgu. Tato spolupráce se týkala především endokrinologické diagnostiky a přednášek v rámci klinických seminářů. Od roku 2010 se obnovila spolupráce, tentokrát mezi Ústavem patologie univerzity Regensburg a oddělením imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň. Projekt BRoTHER (Biobank Research on Telemedical Approaches for Human Biobanks in a European Region), podpořený Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou,  byl zaměřený na přeshraniční propojení  činnosti biobank a vzdělávání v oblasti biobanking. Navazující projekt edu- BROTHER, který byl zahájen v roce 2020, se věnuje výuce vysokoškolských studentů v biobankingu a personalizované medicíně.

Na univerzitě Regensburg a Lékařské fakultě UK v Plzni je výuka realizována formou volitelného předmětu, připraveném odborníky z obou partnerských pracovišť a vyučovaném v anglickém jazyce. Teoretická výuka probíhá distanční formou, avšak jedním z pilířů předmětu jsou dvou- až třídenní praktické kurzy, na obou pracovištích, kde budou mít čeští i němečtí studenti možnost jednak poznat pracoviště v sousední zemi, jednat se navzájem setkat.

První z praktických kurzů se konal v únoru 2021 v Regensburgu, bohužel bez účasti českých studentů vlivem koronavirové pandemie. Další kurz se uskutečnil 28.- 29. 7. 2021 ve Fakultní nemocnici Plzeň a z Univerzity Regensburg dorazilo 15 studentů. Hlavními tématy kurzu bylo propojení laboratorních, zobrazovacích a patologických metod pro diagnostiku covidu- 19 a nádorových onemocnění.Studenty z Regensburgu přivítal ředitel FN Plzeň, MUDr. Václav Šimánek, Ph. D. „Naším cílem je ukázat studentům, jak multioborový přístup umožňuje zkvalitnit a urychlit diagnostiku. Těší mě, že se nám podařilo zajistit přednášky několika špičkových odborníky z FN Plzeň jako je profesoři Ondřej Hes, Jiří Ferda, Ondřej Topolčan či doc. Ladislav Pecen, a že kurz v současné neustále se měnící globální situaci vůbec mohl proběhnout“ podotýká RNDr. Marie Karlíková, Ph. D., která je zodpovědnou osobou za českou stranu projektu.

Studenti si také prohlédli prostory laboratoře a biobanky na Oddělení imunochemické diagnostiky a měli možnost asistovat u několika běžných i méně běžných analytických stanovení. Velikým lákadlem bylo seznámení se s „ELLOU“, což je přístroj pro analýzu proteinů na mikrofluidické platformě. „Hlavními výhodami této metody jsou velice jednoduchý pracovní postup, možnost současného stanovení několika analytů z jednoho vzorku séra, a v neposlední řadě rychlost -  výsledek je k dispozici do dvou hodin. Fakultní nemocnice Plzeň je jedinou nemocnicí v České republice, která tento přístroj má, zatím jen pro výzkum “, vysvětluje primář imunochemického oddělení prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Na tomto přístroji byl měřen panel 8 cytokinů, souvisejících s „cytokinovou bouří“ ve vzorcích pacientů, kteří onemocněli covidem- 19. Tyto vzorky poskytla biobanka FN Plzeň.  Studenti tedy měli možnost sledovat „z první řady“ celý proces, od získání vzorků z biobanky až po měření a  interpretaci biochemických parametrů.

Pro studenty byla připravená také společná večeře v centru Plzně a prohlídka plzeňského pivovaru. Během dvoudenního pobytu získali němečtí studenti a studentky přehled o pracovních postupech na oddělení imunochemické diagnostiky, což zaručeně zvýšilo povědomí o využívaných metodách a laboratorních zařízeních. „Jsme moc rádi, že jsme mohli vidět, jak fungují laboratoře  v sousední zemi. Těšíme se, až budeme moct přivítat české studenty v naší nemocnici“, popisuje své dojmy Deborah Seidler, vedoucí projektu z regensburgské univerzity. Náhradní termín kurzu v Regensburgu měl být  15.-17. 9. 2021; vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v Německu se ho bohužel čeští studenti opět nebudou moci zúčastnit.

„V říjnu 2021 zahajujeme již druhý ročník tohoto unikátního volitelného předmětu. Nasbírali jsme celou řadu zkušeností, které chceme v tomto roce využít. Velmi mě mrzí, že to bude i nadále složité s potkáváním se a návštěvami partnerských pracovišť, ale věřím, že i přes tyto obtížné podmínky studentům zprostředkujeme nová poznání, zkušenosti a zážitky,“ uzavírá RNDr. Marie Karlíková, Ph.D.