Projekt příhraniční spolupráce BRoTHER

  • Čeština
  • English
  • Русский

Zahájili jsme příhraniční spolupráci s německými partnery z Bavorska

Biobank Research on Telemedical Approaches for Human Biobanks in a Eurpean Region - tento složitý název lze zjednodušeně vysvětlit jako snahu o vytvoření virtuální sítě partnerských pracovišť pro sdílení obrazové dokumentace, zejména histologické obrazové dokumentace. To je hlavní cíl projektu, k dalším aktivitám patří sdílení dobré praxe a výměna zkušeností. Tento projekt je koncipován strukturovaně tak, že stávající a nové zkušenosti budou jednak společně prezentována a publikovány a také předávány studentům, na úrovni bakalářské, magisterské, i doktorandské a budou připraveny specializované programy pro výměnu studentů. A jelikož se jedná o příhraniční spolupráci mezi dvěma sousedními regiony, bude významná část aktivit věnována uvedení problematiky biobank do širšího povědomí odborné a laické veřejnosti.

Kdo jsou partneři projektu a jak je projekt financován?

Partnery projektu jsou dvě německá a dvě česká pracoviště. Německou stranu zastupuje Univerzita v Regensburgu, která je zároveň koordinátorem projektu a Technická univerzita v Mnichově. Českými partnery jsou Fakultní nemocnice Plzeň a Masarykův onkologický ústav v Brně. Projekt je financován Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou na dobu trvání tří let. Návrh projektu byl připraven a podán v listopadu a prosinci loňského roku a schválen a oficiálně zahájen v lednu 2017.

Jaké jsou nejbližší úkoly?

Němečtí partneři jsou zodpovědní za technickou stránku projektu, to je jednotné hardwarové a softwarové vybavení všech pracovišť, aby byly výsledky srovnatelné a kompatibilní. Česká pracoviště mají na starosti přípravu studijních a výměnných programů – Masarykův onkologický ústav, a fakultní nemocnice Plzeň je v projektu pověřena diseminací výsledků projektu a přípravou platformy pro informovanost nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Poprvé jsme se po schválení projektu sešli na úvodním setkání (kick off meeting) na pozvání koordinátora v Regensburgu, kde nás přivítal děkan lékařské fakulty prof. A. Gessner a ředitel ústavu patologie prof. M. Evert. Každý z partnerů představil svou vizi jemu přiděleného úkolu a ve velmi přátelské diskusi se řešily otázky nově zahajovaného projektu jako jsou webové stránky, logo, jednotlivé dílčí úkoly a termíny jejich plnění, apod.

Co nás překvapilo?

Velká vstřícnost, radost ze společné práce, a entuziasmus; to co nás při přípravě projektu nenapadlo, že webové stránky budou trojjazyčné, v obou národních jazycích a také v angličtině.  Stejně tak veškeré materiály budou v češtině a němčině, ale společné publikace a zásadní materiály budou také v angličtině.

Co nás v nejbližší době čeká?

Po stanovení prvních cílů a úkolů se sejdeme v době konání konference Imunoanalytických dnů v Plzni ve dnech 23.-25. dubna, na které bude veřejně projekt BRoTHER poprvé představen a následovat bude velmi pracovní workshop, kde zkontrolujeme průběh a plnění dílčích úkolů a představíme našim partnerům nově otevřenou biobanku ve fakultní nemocnici v Plzni.

Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Partneři projektu BRoTHER