Výměnný program pro studenty

  • Čeština
  • English
  • Русский

BRoTHER: intenzivní kurz imunochemie, biobank a personalizované medicíny

V rámci projektu BRoTHER (česko-bavorská příhraniční spolupráce v oblasti biobankingu) proběhl ve dnech 19.-23. března 2018 intenzivní kurz imunochemie, biobankingu a personalizované medicíny. Zúčastnili se ho studenti z Univerzity v Regensburgu a Mnichovské univerzity.

V laboratořích imunochemické diagnostiky FN v Plzni a Univerzitního medicínského centra LF v Plzni se seznámili s teorií i praxí imunoanalytických metod, vyzkoušeli si některé metody osobně a na závěr si nechali stanovit vitamin D. Z našich odborníků se na výuce podíleli prof. O. Topolčan, doc. R. Kučera, doc. M. Pešta, Dr. M. Karlíková, doc. J. Kinkorová a celý tým laboratoře ochotně odpovídal na veškeré dotazy. Odborný program byl doplněn návštěvou divadla pivovaru a z celkového hodnocení studentů vyplynulo, že pro ně byl program velmi zajímavý a atraktivní a všichni se těšíme na další společnou aktivitu, kterou bude letní škola v červnu v prostorách Univerzity v Regensburgu.