XXXIX. Imunoanalytické dny

  • Čeština
  • English
  • Русский

Kongresové centrum Primavera v Plzni, 11.-13. březen 2018

http://www.iad-czech.cz/?pg=uvod

Jednou z nejvýznamnějších událostí Fakultní nemocnice je pořádání Imunoanalytických dnů, národní konference s mezinárodní účastí. Letos se konal již 39. ročník, bylo na něj registrováno 160 účastníků z České republiky a přijelo sedm přednášejících ze zahraničí.

Konference se tradičně konala v kongresovém centru Primavera, bohatý odborný program byl doplněn o přátelské posezení s děkanem Lékařské fakulty prof. J. Fínkem ve Staroplzeňské restauraci pod Radyní ve Starém Plzenci a společenským večerem organizovaným prezidentem konference prof. O. Topolčanem, náměstkem pro vědu a výzkum FN. Konference byla zahájena v neděli 11. března odpoledne a úvodní slova a přivítání přednesli prof. O. Topolčan, president konference, doc. J. Kinkorová, vicepresidentka konference, MUDr. V. Šimánek, ředitel Fakultní nemocnice, prof. J. Fínek, děkan Lékařské fakulty a prof. J. Racek, předseda výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP.

Program zahrnoval tři okruhy:

  • personalizovaná medicína a její aplikace v diagnostice a optimalizaci léčby, 
  • biobanky v ČR a propojení s evropskou infrastrukturou biobank 
  • metodické problémy stanovení biomarkerů.

Toto zaměření vychzáelo z aktuálních potřeb přístupu k pacientovi, současného stavu znalostí a možností zdravotnických zařízení, zejména vybraných pracovišť FN Plzeň. Cílem konference byla informace o všem novém v daných oblastech, možnost diskusí, výměny názorů a navázání nových, resp. prohloubení stávajících spoluprací.
Ze zahraničních přednášejících uveďme: Prof. E. Diamandis (Kanada), který se zaměřil na úlohu biomarkerů v éře personalizované medicíny, dr. R. Molina (Španělsko), prof. J. Duffy (Irsko), prof. V. Barak (Izrael), Dr. A. Nikolini a Dr. P. Ferrari (Itálie) se věnovali onkologickým biomarkerům různých diagnóz se zaměřením na jejich národní prostředí a zdravotní systémy. Ke všem tématům se rozvinula bohatá diskuse. V sekci biobank přispěli svými prezentacemi partneři z projektu příhraniční spolupráce BRoTHER, kdy bylo oběma stranami jak českou tak bavorskou konstatováno, že se jedná o nadstandardní vědecko-výzkumný projekt s podporou bavorského zemského ministerstva.
Podle ohlasů jak národních tak mezinárodních byla konference úspěšná; program byl velmi atraktivní s mnoha novými poznatky, byly diskutovány a připraveny spolupráce, zejména s izraelskou a německou stranou. Pro příští rok, kdy budeme organizovat jubilejní 40. ročník Imunoanalytických dnů byla vyslovena mimořádná podpora jak domácích tak mezinárodních partnerů a institucí.