ISBER Best Practices 4. edice

  • Čeština
  • English
  • Русский

ISBER (Mezinárodní společnost pro biologické a environmentální repozitáře) právě publikovala:

4. vydání publikace “Best Practices” předkládá nejlepší praktiky založené na dlouholetých zkušenostech odborníků a vědců pro zlepšení kvality biobank a repozitářů. Publikace je určena manažerům, technickým a vědeckým pracovníkům a zahrnuje procesy celého biobankingu. Přispěje ke zlepšení kvalitu vzorků v procesu od biobanky k vědeckým poznatkům i praxi. 

4. vydání publikace “Best Practices” předkládá nejlepší praktiky založené na dlouholetých zkušenostech odborníků a vědců pro zlepšení kvality biobank a repozitářů. Publikace je určena manažerům