Mezinárodní kongres Global Biobank Week 2017

  • Čeština
  • English
  • Русский

„K harmonii v biobankách“, Stockholm, 13. – 15. září 2017

Nejvýznamnější událostí v biobankingu v Evropě je každoroční mezinárodní konference „Global biobank week“, který měl letos podtitul „k harmonii v biobankách“ a konal se ve Stockholmu ve dnech 13.-15. září 2017. Letošní rok byl mimořádný počtem účastníků, celkem 850 za všech zemí světa, 55 vystavovatelů, sponzorů a partnerů.

Velikosti kongresu odpovídal i bohatý program sestávající ze dvou plenárních zasedání, 20 odborných sympózií, 8 sympózií spolupořádanými vystavujícími firmami a také rekordním počtem posterů 242 v deseti kategoriích. Program kongresu obohatila exkurze do biobanky v Karolinska Institutet a společného pracoviště SciLifeLab čtyř švédských špičkových institucí (Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet a KTH Royal Institute of Technology).
Jaká témata dominovala kongresu? Možnost výměny vzorků v biobankách a s tím související témata kvality vzorků, a k nim náležející informace, ochrana práv pacienta, „big data“, výchova vzdělávání v biobankingu, nutnost mezinárodní spolupráce, evropská a národní legislativy v biobankingu, preanalytika, standardizace a globalizace, a řada dalších.
Českou republiku na kongresu prezentovali zástupci tří biobank sdružených v národním nodu BBMRI_CZ: Banky biologického materiálu Masarykova onkologického ústavu v Brně, a dvou asociovaných partnerů: Banky biologického materiálu 1. Lékařské fakulty UK v Praze a VFN a Biobanky v Plzni čtyřmi postery.
Plzeňská biobanka představila poster zaměřený na informovaný souhlas v plzeňské biobance a srovnání s informovanými souhlasy s našimi partnery v ČR.

Celý program a sborník abstrakt s dalšími informacemi je možno stáhnout na webových stránkách kongresu zde.

Biobank in Karolinska Institutet

Biobank in Karolinska Institutet

Biobank in Karolinska Institutet