O nás

 • Čeština
 • English
 • РусскийHistorie a poslání Biobanky

Banka biologického materiálu, spravovaná společně Fakultní nemocnicí Plzeň a  Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy (zkráceně Biobanka Plzeň), je od svého vzniku v roce 2014 součástí Oddělení imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň; v roce 2020 získala status samostatného úseku v rámci FN Plzeň. Biobanka Plzeň je členem českého národního nodu BBMRI.cz evropské infrastruktury biobank BBMRI-ERIC (Biobanks and BioMolecular Resources Research Infrastructure − European Research Infrastructure Consortium).

Hlavním úkolem Biobanky je přispět k rozvoji lékařské vědy a výzkumu zaměřenému na objasnění podstaty široké škály různých chorob. Získané vzorky a údaje o zdravotním stavu jejich dárců jsou využívány v základním a aplikovaném výzkumu různých typů onemocnění, především nádorových. Cílem je zajišťovat vzorky a doprovodná data vysoké kvality pro výzkum, který povede k přesnější a včasné diagnostice různých typů onemocnění a zároveň přispěje k zavádění nových a účinnějších způsobů léčby do lékařské praxe.

 

Naše služby

  • Příjem, zpracování a dlouhodobé skladování biologického materiálu za standardizovaných podmínek
  • Stanovení biomarkerů imunoanalytickými metodami v laboratoři OID
  • Administrace a poskytování (pro výzkum) souborů (anonymizovaných) vzorků
  • Sdílení anonymizovaných klinických, biochemických a dalších údajů spojených se vzorky (anamnéza, výsledky histopatologických a zobrazovacích metod,…)
  • Konzultace designu plánované studie, statistického vyhodnocení, interpretace a prezentace výsledků studie
  • Příprava výuky studentů, školení a workshopů pro odborníky
  • Základní molekulárně-biologická stanovení

 

Vybavení

 • 5 hlubokomrazících pultových boxů a 2 hlubokomrazící skříně s provozní teplotou –80 oC s kontinuelním monitoringem teploty
 • 2 mrazící boxy a 1 mrazící skříň s provozní teplotou –20 oC s kontinuelním monitoringem teploty
 • Přístroj pro třídění a alikvotaci vzorků AutoMateTM 1250 (Beckman Coulter, USA) s včleněným systémem I.S.B. (Intelligent Sample Banking software)
 • Izolátor nukleových kyselin MagNA Pure Compact pro izolaci 1 až 8 vzorků zároveň - Roche
 • LightCycler® Real-Time PCR Systém - Roche
 • Digitální droplet PCR - Bio-Rad