• Čeština
 • English
 • Русский

Od roku 2000 je v imunoanalytické laboratoři prováděn systematický sběr vzorků biologického materiálu od pacientů a jeho dlouhodobé skladování především s následujícími nádorovými onemocněními - nádory prsu, kolorekta, ovarií, prostaty a další.  Vzorky jsou odebírány při stanovení diagnózy, před zahájením léčby a pak v pravidelných nejčastěji v 3 měsíčních intervalech, tedy systematicky, pravidelně a kontinuálně.

více ...

Novinky

 • 2. Výzkumné sympózium o biologických vzorcích

  Berlín, 5.-6. února 2019, Mercure Hotel MOA Berlin

  Zaostřeno na kvalitu a standardy

  2. výzkumné sympózium o biologických vzorcích ISBER (mezinárodní společnosti biologických a environmentálních repozitářů) navázalo na velmi úspěšný první ročník a bylo zaměřeno na otázky kvality vzorků biologického materiálu zejména v preanalytické fázi. Dvoudenní sympózium bylo rozděleno do 3 sekcí (in vivo, ex vivo preanalytika a lidský mikrobiom).

  Prezentace vyzvaných řečníků byly doplněny krátkými prezentacemi vybraných abstraktů a sekcí 33 posterů. Hlavními tématy... Zobrazit více

 • Personalizovaná medicína v akci

  Personalizovaná medicína v akci

  První mezinárodní konference Personalizovaná medicína v akci ‘Personalised Medicine in Action’ se konala ve dnech 20.-21. listopadu v Berlíně.

  Hlavním organizátorem bylo mezinárodní konsorcium pro personalizovanou medicínu (International Consortium for Personalised Medicine, ICPerMed). Konference se zúčastnilo 300 odborníků z 32 zemí. Hlavními tématy byly příklady dobré praxe a implementace principů personalizované medicíny v Evropě a ve světě.

  Konferenci zahájila prezidentka konference O’Driscoll z Irska, která... Zobrazit více

 • Biobanking Londýn 24-26.10.2018

  Biobanking, Londýn 25.-26. říjen 2018

  Společnost Oxford Global team pravidelně organizuje kongresy a summity, které jsou spojením několika vzájemně souvisejících akcí.

  Letos se konala akce zahrnující: 7. Výroční kongres o buněčných kulturách a bio-procesech, 5. Výroční kongres o kmenových buňkách, 4. Výroční kongres o buňkách a genové terapii a kongres o biobankách v Londýně ve dnech 25.-26. října.

  Cílem takto koncipovaného kongresu bylo poskytnout unikátní platformu pro výměnu zkušeností, názorů, konfrontaci výsledků a metod v širokém spektru... Zobrazit více

 • ISBER 2018

  Výroční mezinárodní konference a expozice světové společnosti ISBER (mezinárodní společnost pro biorepozitáře a environmentální repozitáře) měla ambiciózní název:

  „Máme velké plány v Texasu v biobankingu prostřednictvím dat, spolupráce a inovací“
  Texas je co se týká rozlohy v pořadí druhým největším státem v USA (po Aljašce), a proto je vše v Texasu velké, tedy BIG.

  Ve stejném duchu se nesla koncepce kongresu, byla velká po všech stránkách, uvedˇme několik čísel: 700 účastníků, 75 stánků vystavovatelů, co se týká programu, ten se skládal ze 7 sympozií, 4... Zobrazit více

 • XXXIX. Imunoanalytické dny

  Kongresové centrum Primavera v Plzni, 11.-13. březen 2018

  http://www.iad-czech.cz/?pg=uvod

  Jednou z nejvýznamnějších událostí Fakultní nemocnice je pořádání Imunoanalytických dnů, národní konference s mezinárodní účastí. Letos se konal již 39. ročník, bylo na něj registrováno 160 účastníků z České republiky a přijelo sedm přednášejících ze zahraničí.

  Konference se tradičně konala v kongresovém centru Primavera, bohatý odborný program byl doplněn o přátelské posezení s děkanem Lékařské... Zobrazit více

 • Výměnný program pro studenty

  BRoTHER: intenzivní kurz imunochemie, biobank a personalizované medicíny

  V rámci projektu BRoTHER (česko-bavorská příhraniční spolupráce v oblasti biobankingu) proběhl ve dnech 19.-23. března 2018 intenzivní kurz imunochemie, biobankingu a personalizované medicíny. Zúčastnili se ho studenti z Univerzity v Regensburgu a Mnichovské univerzity.

  V laboratořích imunochemické diagnostiky FN v Plzni a Univerzitního medicínského centra LF v Plzni se seznámili s teorií i praxí imunoanalytických metod, vyzkoušeli si některé metody osobně a na závěr si nechali stanovit... Zobrazit více