O nás

 • Čeština
 • English
 • Русский

Historie biobanky Fakultní nemocnice Plzeň

Od roku 2000 je v imunoanalytické laboratoři prováděn systematický sběr vzorků biologického materiálu a jeho dlouhodobé skladování od pacientů především s následujícími nádorovými onemocněními - nádory prsu, kolorekta, plic, ledvin a prostaty.  Vzorky jsou odebírány při stanovení diagnózy, před zahájením léčby a pak v pravidelných nejčastěji 3 měsíčních intervalech, tedy systematicky, pravidelně a kontinuálně.

Sběr je prováděn za dodržování pravidel legislativy a etických pravidel. Maximální důraz je kladen na dodržování preanalytických podmínek a podmínek pro transport vzorků.  Ročně je získáno více než 2000 nových vzorků. V současné době je v biobance uloženo asi 30 000 vzorků v asi 150 000 odběrových zkumavkách. 

V roce 2014 získal repozitář vzorků statut biobanky a je součástí mezinárodní infrastruktury BBMRI-ERIC (Biobanks and BioMolecular Resources Research Infrastructure European Research Infrastructure Consortium), která je jednou z největších biomedicínských evropských infrastruktur sdružující evropské biobanky, výzkumná centra, specializovaná pracoviště, apod. Členství v evropské rodině biobank umožňuje široké zapojení do aktivit infrastruktury, jejímž hlavním cílem je umožnit výměnu biologického materiálu pro vědecké a výzkumné účely.

Biobanka ve Fakultní nemocnici Plzeň je součástí českého projektu BBMRI-CZ.

Náplň činnosti biobanky

 

 • Sběr a uchovávání biologického materiálu od onkologicky nemocných
 • Sběr odpovídajících dat k těmto vzorkům
 • Evidence skladování, pohybu a likvidace biologického materiálu ve FN
 • Transport biologického materiálu do ČR i do zahraničí
 • Provádění školení a workshopů na téma biobank
 • Plnění evropského projektu BBMRI ve spolupráci s LF Plzeň

Vybavení biobanky

Multioborový tým biobanky je tvořen laboratorními pracovníky (imunoanlýza, biochemie, genetika), pracovníky onkologické kliniky, chirurgických oborů (onkochirurg, neurochirurg, urolog), neurologem, lékařem kliniky zobrazovacích metod a pracovníky patologického ústavu. Je skladován výhradně tekutý biologický materiál od nemocných s následujícími diagnózami - karcinom prsu, kolorekta, plic, ledvin a prostaty. Jedná  se vždy o sérum, plazmu a materiál pro izolaci DNA. U všech nemocných je k dispozici podepsaný informovaný souhlas. Po odběru a transportu vzorku na laboratorní pracoviště je vzorek alikvotován na přístroji Automate 1250 do speciálních zkumavek označených čipem. Vzorky jsou uloženy při -80 oC. O využití vzorků na základě žádosti výzkumného týmu, zatím výhradně z fakultní nemocnice, rozhoduje multioborová komise. Ke každému vzorku je k dispozici komletní zdravotní dokumentace.

Přístrojové vybavení :

 • 5 chladících boxů s provozní teplotou –80 oC
 • 3 chladící boxy s provozní teplotou –20 oC
 • 1 chladící místnost s provozní teplotou 0 – 5 oC
 • Přístroj pro třídění a alikvotaci vzorků AutoMateTM 1250 (Beckman Coulter, USA)
 • Speciální mikrozkumavky pro uchovávání vzorků o objemu 0.5 a 1 ml označené čipem
 • Speciální program pro uskladnění a vyhledávání místa uložení vzorků

Návazné přístrojové vybavení:

 • Izolátor nukleových kyselin MagNA Pure Compact pro izolaci 1 až 8 vzorků zároveň - Roche
 • LightCycler® Real-Time PCR Systém - Roche
 • Digitální droplet PCR - Bio-Rad
 • Automatické analyzátory pro imunoanalýzu firmy Beckman, Abbott, DiaSorin a Roche

 

Nové pracoviště biobanky ve Fakultní nemocnici Plzeň